ASSA - Rekuperácia, ktorá skutočne funguje - diel prvý

Rekuperácia, ktorá skutočne funguje - diel prvý

Rekuperácia, ktorá skutočne funguje - diel prvý

Riadené vetranie so spätným získavaním tepla

Novostavby sú dnes perfektne zateplené a nemajú takmer žiadnu priedušnosť cez obvodové konštrukcie. V takýchto nízkoenergetických alebo dokonca pasívnych stavbách totiž nie je prakticky možné (a ani žiadúce ) vetrať prirodzene - teda iba oknami.

Veľa staviteľov k systému riadeného vetrania pristupuje s obavami. Používanie rekuperačných jednotiek s centrálnymi rozvodmi nemá takú históriu, ako je to pri ostatných stavebných technológiách. K tomu sa ešte pridávajú negatívne skúsenosti tých užívateľov, ktorí narazili na síce priekopnícke, generačne však už prekonané modely rekuperácie.

V Jablotrone sú si dobre vedomí možných nevýhod riadeného vetrania. Preto vyvinuli rekuperačnú jednotku, ktorá sa s najrozšírenejšími nevýhodami rekuperačných systémov dokáže vyrovnať. Tvorcovia rekuperácie Jablotron Futura ju sami doma používajú, preto môžeme garantovať jej funkčnosť a nebojíme sa ju ponúknuť ani tým najväčším skeptikom.

Diel prvý: Nielen teplota, ale aj vlhkosť

Základnou vlastnosťou rekuperácie je účinnosť spätného získavania tepla. Čím je väčšia, tým viac sa čerstvo privádzaný vzduch ohreje od vzduchu odvádzaného. Tým menej potom musíme tento čerstvý vzduch dohrievať.

Kvalitné rekuperačné jednotky dnes bežne dosahujú tepelnú účinnosť cez 90%

(POZOR nenechajte sa obalamutiť vysokými číslami).

 

Lenže - odovzdať čerstvému vzduchu iba teplo nestačí. Nesmieme opomenúť interierovú vlhkosť, ktorá je zásadným faktorom prispievajúcim k celkovému konfortu vnútorného prostredia.

Aj v prípade vlhkosti platí, že tým najlepším riešením je zlatá stredná cesta - vlhkosť by sa mala pohybovať na optimálnej úrovni, nesmie jej byť príliš vysoká, ani príliš nízka. 

Ak dom utesníme podľa dnešných stavebných štandardov, s vlhkosťou si neporadí (nemá kadiaľ uniknúť).

Za nábytkom, okolo okien a na ďalších studených plochách (napr. v rohoch miestností) sa časom začne tvoriť pleseň - všetko v dôsledku nedostatočného vetrania.

Položte si napríklad jednoduchú otázku: naozaj každé dve hodiny otvárate okná dokorán a niekoľko minút intenzívne vetráte? V pravidelných intervaloch aj v priebehu noci? Tak by to totiž správne malo byť.

assa klima nadmerna vlhkost v dome

Na prvý pohľad sa môže zdať, že riešením bude riadené vetranie s rekuperáciou, vďaka ktorému budeme mať doma neustále vyvetrané. Do istej miery je to naozaj tak, pozor si ale musíme dať na to, akú rekuperačnú jednotku zvolíme. V chladnom období totiž môže dochádzať pri riadenom vetraní k "presušovaniu" interiéru. Ak privádzaný vonkajší vzduch s teplotou -10 stupňov s relatívnou vlhkosťou 75% ohrejeme vo výmenníku na 18 stupňov (vďaka špičkovej tepelnej účinnosti), znížime tým jeho relatívnu vlhkosť na približne 10%.

Viete si predstaviť, ako by sa Vám v takom prostredí dýchalo a bývalo? Suché oči a sliznice, väčšia náchylnosť k chorobám, dokupovanie zvlhčovačov - aj také môžu byť skúsenosti bývania s nesprávnou rekuperáciou.

Práve preto je tak dôležité pracovať s vlhkosťou a interiér nadmerne nevysušovať. Rekuperačná jednotka Jablotron Futura dokáže do interiéru riadene navracať vlhkosť, ktorá v ňom bola vyprodukovaná, a udržiavať tak hladinu interiérovej relatívnej vlhkosti v optimálnom rozsahu aj pri perfektnom vyvetraní. S rekuperáciou Jablotron Futura sa rozhodne nemusíte obávať plesní ani suchého vzduchu.

assa klima zdravy domov

Rekuperačné jednotky Jablotron sú vždy entalpické už v základnej výbave. Túto schopnosť dosahuje Futura unikátnym mechanizmom riadeného entalpického výmenníka. Preto  ak je potreba odvlhčiť stavbu po dokončení je nutné funkciu spätného vrátenia vlhkosti vypnúť. Entalpický režim navyše nastáva len pri rosnom bode, teda v období, kedy je privádzanie spätnej vlhkosti do interiéru žiadúce. Preto proces entalpie algoritmicky riadime, odpadá pre užívateľov rekuperácie Jablotron nutnosť pravidelného striedania tzv. zimného a letného režimu.

Jablotron Futura - rekuperačná jednotka pre skutočný komfort vnútorného prostredia.

Presvedčte sa sami!