ASSA - Nízkoenergetický dom s tepelným čerpadlom, ale bez rekuperácie - hanba projektantov

Nízkoenergetický dom s tepelným čerpadlom, ale bez rekuperácie - hanba projektantov

Nízkoenergetický dom s tepelným čerpadlom, ale bez rekuperácie - hanba projektantov

" Rekuperáciu nepotrebujem, mám navrhnuté tepelné čerpadlo." Aj s takouto vetou sa často stretávame u klientov, ktorí sa k nám prichádzajú poradiť o technológiách pre nový rodinný dom. Táto veta vo väčšine prípadov bohužiaľ svedčí o zásadnom technologickom nedostatku stavebného projektu. Zamieňa totiž dva systémy, ktoré spolu v princípe nemusia nijako súvisieť, ale ktoré sú v moderných domoch priam nevyhnutné.

Dva systémy = dve funkcie

 

Tepelné čerpadlo v dome primárne zabezpečuje dodávku tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody ( ktorá tečie z kohútiku). Ak stavebník požaduje a technická realizácia je vhodne navrhnutá, môže tepelné čerpadlo tiež zaisťovať chladenie v letných mesiacoch. Vykurovanie sa však dá realizovať aj inými rôznymi spôsobmi a tepelné čerpadlo ako zdroj je len jeden z nich.

 

Riadené vetranie s rekuperáciou zaisťuje prívod čerstvého vzduchu výmenou za vzduch vydýchaný. Nutnosť tohto systému v moderných domoch vychádza z toho, že technológie stavby dnes bránia akémukoľvek prirodzenému prestupu vzduchu konštrukciami domu ( tým získava dom tesnosť a klesá jeho energetická náročnosť ). V starších stavbách sa väčšina vzduchu vymieňala práve infiltráciou a vetranie otvorenými oknami bolo iba doplnkové - jednoducho povedané - cez steny a okenné rámy "ťahalo".

Rekuperácia vždy spolu s tepelným čerpadlom

Ak niekto tvrdí, že novostavbu sa dá vyvetrať prirodzeným spôsobom - vetraním oknami, tak potom danej problematike buď nerozumie, alebo investora zámerne zavádza. Ak by sme chceli dom vetrať oknami, nestačilo by to robiť spôsobom ako sme boli doteraz zvyknutí v starom dome - museli by sme nahradiť aj už spomínanú infiltráciu cez stavebné konštrukcie. To znamená, že by sme museli vetrať až 5x častejšie a to je nereálne.

Vetranie s rekuperáciou je teda nevyhnutnou súčasťou novostavby bez ohľadu na spôsob vykurovania. Všeobecne sa dá povedať, že čím je stavba lepšie izolovaná ( menšie tepelné straty),tým klesá aj dôležitosť vykorovacieho systému a naopak rastie význam ostatných technológií - vetranie, chladenie a ohrev teplej vody. Ak má môj dom tepelnú stratu pod 4kW pri mínus 15 stupňoch, vykúrim ho - obrazne povedané - dvomi rýchlovarnými kanvicami. Tým pádom nemusím investovať do drahého zdroja vykurovania (napr. tepelného čerpadla) naopak musím vždy počítať s riadeným vetraním - s rekuperáciou.

 

Stačí používať sedliacky rozum nad tým čo dom vlastne potrebuje. Ak Vám Váš projektant tvrdí niečo iného - žiadajte vrátiť peniaze a utečte.

 

Kontaktujte nás pre konzultáciu a vytvorenie cenovej ponuky